Vyplacení exekuce

Že byla na váš majetek uvalena exekuce ještě nemusí nutně znamenat, že o všechno přijdete. Pokud začnete svou situaci řešit dostatečně včas, existuje ještě šance, že o své věci nepřijdete. Mluvit v souvislosti s exekucí o včasném řešení se sice může zdát poněkud nadnesené, ale i po uvalení exekuce je ještě nějaký čas na řešení situace.
 

Jak vyřešit exekuci

Exekuci můžete vyřešit pouze jediným způsobem, a tím je vyplacení exekuce. K vyplacení exekuce je nejlepší využít úvěr přímo k tomu určený. Úvěry k vyplácení exekucí poskytuje mnoho investorů, ovšem ne všechny tyto úvěry jsou pro klienty tak výhodné, jak se tváří. Proto si před půjčením financí nejprve důkladně propočítejte, který produkt je pro vás nejvýhodnější, abyste se v závěru nedostali do ještě nepříjemnější situace.
 

Specifika úvěru k vyplacení exekuce

 • Úvěry k vyplacení exekuce jsou obvykle zaručeny zástavním právem k nemovitosti
 • Pokud máte exekuci na nemovitosti, může být zastavena právě tato nemovitost
 • Pokud máte exekuci na jiném majetku, použít můžete jakoukoliv nemovitost
 • Zastavenou nemovitost může vlastnit i třetí osoba, která bude s její zástavou souhlasit

 

Jak získat takový úvěr

Podmínky pro získání nejsou nijak obsáhlé a splnit je také není problém. Tento úvěr může být poskytnut každému žadateli, který má české občanství a dosáhl plnoletosti. Poslední podmínkou je právě nemovitost, která bude sloužit jako zástava úvěru.
 

Parametry úvěrů na vyplácení exekucí

 • Maximální výše úvěru se odvíjí od hodnoty zastavené nemovitosti
 • Většina investorů poskytuje 70 % z této hodnoty
 • Někteří dokonce i osmdesát procent
 • Minimální částka bývá obvykle kolem sto tisíc
 • Dobu splácení si určujete jednak podle svých možností, ale také podle výše úvěru
 • Splácet můžete až dvacet, ve výjimečných případech i třicet let
 • Úroková sazba se pohybuje od 10 %

 

Kdy je ještě šance na zrušení exekuce

Zachránit svůj majetek můžete i po uvalení exekuce. Sice už jde o poslední možnou záchranu a je nutné jednat opravdu rychle,ale šanci ještě stále máte. Investoři si samozřejmě uvědomují naléhavost situace po uvalení exekuce, proto se snaží klientům vycházet co nejvíce vstříc a vyřešit úvěr co nejrychleji.
 

Lepší než exekuci řešit je jí předcházet

Dostat se do finanční tísně může v podstatě kdokoliv. Pokud se to stane zrovna vám, je dobré řešit problémy okamžitě. Předejdete tak mnoha problémům i případnému zabavení majetku. Pokud budete své závazky řádně splácet, případně řešit platební neschopnost včas, vyhnete se exekucím a nebudete muset řešit jejich vyplácení. Stačí se včas obrátit na odborníky v této oblasti.