Exekuce

Exekuce je posledním krokem, jak vymoci od dlužníka peníze. Než k exekuci dojde, je dlužník vždy několikrát upozorněn na neuhrazené závazky. Následně probíhá soudní jednání, ve kterém soudce určí oprávněnost nároku. Rozhodnutí soudu je dlužníkovi doručeno do vlastních rukou a pokud ani tehdy neuhradí své dluhy, následuje exekuce.
 

Jak exekuci předcházet

Exekuci se dá poměrně snadno předcházet. I když ne vždy se člověk dostane do finanční tísně vlastním přičiněním. Ztrátu zaměstnání a tudíž finanční příjem dnes příliš neovlivníme, ovšem  i když se stane, že přijdete o práci, lze situaci řešit jinak, než nechat vše zajít až k exekuci. Věřitel obvykle raději přistoupí na snížení pravidelných splátek nebo naplánování splátkového kalendáře pro větší částky, než aby musel řešit exekuci. Ta je pro něj příliš zdlouhavá a navíc nemá jistotu, že dostane zpět všechny své peníze. Proto se raději dohodněte s věřitelem, než si nechat na svůj majetek uvalit exekuci.
 

Co dělat když přijde exekuce

Pokud už k exekuci došlo, nemáte mnoho možností jak situaci řešit. Máte ještě chvíli čas mezi vydáním soudního rozhodnutí o exekuci a výkonem rozhodnutí, ale to jsou dny, maximálně týdny. V tomto mezidobí se můžete pokusit zajistit finanční částku na zaplacení dluhu, ale její získání nebude jednoduché. Banky vám v takové situaci nepůjčí a většina nebankovních produktů je nevýhodná.
 
Někteří investoři nabízí například vyplacení exekuce, ale vyřízení zabere nějakou dobu a nemáte jistotu, že se povede. Pokud nebudete mít vyplacení čím zaručit, pak nemůžete s jejím schválením počítat. Proto je lepší exekuci předcházet.
 

O co všechno můžu přijít

 • Exekuce může nepříjemně zasáhnout do vašeho života
 • V první fázi bude pravděpodobně uvalena exekuce na váš plat
 • To znamená, že z nařízení soudu bude váš zaměstnavatel posílat část platu věřiteli
 • Vám pak zbude pouze životní minimum
 • Pokud je váš dluh natolik vysoký, že nebude stačit exekuce na plat, přistupuje se k zabavení majetku
 • Přijít můžete v podstatě o všechno, zabavit vám může exekutor většinu domácího vybavení
 • Začne dražším vybavením bytu jako je elektronika, sportovní vybavení nebo předměty s uměleckou hodnotou
 • Pokud uzná za nutné, pokračovat může i některými kusy nábytku
 • Dalším předmětem exekuce se může stát váš automobil nebo jiný motorový dopravní prostředek
 • Jestli je váš dluh natolik vysoký, že movité věci nevyřeší jeho splacení, dojde na zabavení nemovitostí
 • Můžete tak přijít o dům či byt s mnohem vyšší hodnotou než máte ve skutečnosti dluh

 

Dražba exekučně zabavených věcí

Zabavené věci pak budou prodány v nedobrovolné dražbě. Zabavené věci se obvykle draží po souborech, pouze předměty s vyšší hodnotou se draží samostatně. Pokud bude některá zabavená věc vydražena za více, než je váš dluh, bude dluh splacen a zbytek peněz vám exekutor vrátí. Ovšem po uhrazení nákladů na exekuci.